Adatkezelési (GDPR) tájékoztató

a https://idosekotthona-nyugdijashaz.hu weboldal látogatói számára

 

 1. A tájékoztató célja

Ezzel a tájékoztatóval informálni – és egyúttal biztosítani – kívánjuk weboldalunk látogatóit arról, hogy a honlap működtetése és üzemeltetése során maximálisan betartjuk az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. rendeletében (GDPR, 2016. április 27.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. magyarországi törvényben (Infotörvény) foglalt szigorú rendelkezéseket, amelyek a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről szólnak.

Tájékoztatónkban bemutatjuk, hogy a weboldal, illetve annak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője hogyan gyűjt, tárol és kezel személyes adatokat, valamint miképpen biztosítja az Érintettek számára a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az uniós és hazai jogszabályokban meghatározott önrendelkezési jogokat.

 1. A weboldal url-címe: https://idosekotthona-nyugdijashaz.hu
 2. Tulajdonos, adatkezelő, üzemeltető

a) Tulajdonos:

Gondos Ápolás Közhasznú Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Kőfejtő u. 6.
Telefon: +36 20/ 5656 51, +36 20/ 5656 154, +36 20/ 551 47 51

b) Adatkezelésért felelős szervezet és vezető:

Gondos Ápolás Közhasznú Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Kőfejtő u. 6.
Felelős vezető: Szirtes Istvánné ügyvezető
E-mail: gondosapolas(kukac)vipmail.hu
Telefon: +36 20 551 4751

c) Tárhelyszolgáltató:

WordPress Tárhely / Webhold Internet Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: 13-06-063030
Adószám: 22581965-2-13
Cím: 2072 Zsámbék, Terv utca 11.
Tel.: +36 20 381 4891
E-mail: info@wp-tarhely.hu
http://wp-tarhely.hu

d) Program és tartalom karbantartása:

Lovászi József
Média –Mix Betéti Társaság
E-mail: lovaszi(kukac)invitel.hu
Telefon: +36 30 938 7561
https://vevoszerzo-weboldalak.hu

  1. A weboldal célja:
  • a Gondos Ápolás Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásainak (idősek otthona, nyugdíjasház, betegszállítás) megismertetése, ajánlása, ügyfélszerzés
  • a meglévő és leendő ügyfelek tájékoztatása
  • intézményeink és szolgáltatásaink online elérhetőségének biztosítása
 1. Adatkezelési alapfogalmak

Felhasználó: az a természetes személy, aki a weboldalt megtekinti (látogató), illetve a weboldal valamely szolgáltatásának igénybe vétele céljából a személyes adatait megadja (felhasználó).

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adatait a weboldal, illetve az Adatkezelő bekéri, rögzíti, tárolja, kezeli és felhasználja.

Személyes adat: minden olyan információ és adat, ami alapján az érintett természetes személy közvetlenül vagy közvetett módon azonosíthatóvá válik.

Adatkezelés: a személyes adatokkal végzett műveletek összessége, mint például az adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, törlése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés módjára és eszközeire vonatkozó döntéseket meghozza, végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Adatkezelő megbízásából a neki átadott személyes adatokat az Adatkezelő által meghatározott módon feldolgozza és a megadott célra felhasználja.

Adatkezelési incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a gyűjtött, tárolt, kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, használhatatlanná tételét, vagy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést és az adatok jogosulatlan felhasználását, közzétételét eredményezi.

 1. Milyen adatokat gyűjt a weboldal és milyen célból?

6.1 Anonim adatgyűjtés a weboldal megtekintésekor

Weboldalunk publikus felületei bárki által szabadon megtekinthetők. Az ezeken közzétett nyilvános tartalmak megtekintéséhez a látogatóktól semmilyen személyes adatot nem kérünk.

Ugyanakkor – mint minden weboldal -, a miénk is használ apró technikai kódokat (angolul cookie-kat, magyarul sütiket), amelyek az oldalak megtekintésekor rövidebb-hosszabb időre a látogató böngészésre használt eszközére (számítógép, mobil eszköz) és a webszerverre kerülnek.

Cookie- (süti) használat

A sütik részben technikai, részben forgalomstatisztikai feladatokat látnak el. Alkalmazásuk során a látogatók személyének azonosítására alkalmas információk nem keletkeznek.

A weboldalunk alján megjelenő figyelmeztető sáv segítségével valamennyi látogatónk figyelmét már az első oldal megnyitásakor felhívjuk a sütik használatára, kérve a hozzájárulásukat, vagy lehetővé téve számukra, hogy (az adott látogatásra vonatkozóan) a süti-használatot letiltsák.

Emellett minden látogatónak megvan a lehetősége arra, hogy a sütik használatára globális jelleggel (az általa meglátogatott összes weboldalra érvényes) tiltást állítson be a saját böngészőjében. Böngészője ez esetben egyetlen weboldalról sem fogad és nem tárol el sütiket. használat engedélyezése vagy tiltása ily módon kifejezetten a látogatók, felhasználók kezében van. Az engedélyezést vagy tiltást, valamint a látogató gépére korábban bekerült sütik törlését saját böngészőjében minden látogató maga tudja beállítani.

A sütik (cookie-k) szerepéről, jóváhagyásuk vagy tiltásuk módjáról és következményeiről az alábbi oldalon nyújtunk bővebb tájékoztatást:

Cookie (“süti”) tájékoztató

 

Más webhelyekről származó beágyazott tartalmak megtekintése

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon elérhető tartalom néhány eleme külső forrásból – más webhelyről – származik (pl. beágyazott Youtube-videó, Facebook-bejegyzés, cikk, kép stb.).

Ezek a beágyazott tartalmak úgy viselkednek, mintha a látogató megtekintette volna azt a honlapot, ahol a beágyazott elem eredeti formájában található.

A forrásként használt weboldalak nagy valószínűséggel statisztikai adatokat gyűjtenek a tartalom megtekintéséről, ehhez sütiket vagy harmadik féltől (pl. a Google-tól) származó követőkódot használnak, abból a célból, hogy adatokat nyerjenek a beágyazott tartalommal kapcsolatos látogatói érdeklődésről, a megtekintés gyakoriságáról.

A külső forrás által végzett statisztikai adatgyűjtésért és a cookie-val, követőkóddal nyert adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséért ilyen esetben az eredeti forráshely üzemeltetője a felelős. A keletkező statisztikai adatok a weboldalunkat megtekintő látogatók személyének beazonosítására nem alkalmasak.

Webanalitikai eszközök

Weboldalunk a látogatói forgalom elemzése céljából hivatalos Google eszközökkel statisztikai adatokat, illetve a weboldal működésére vonatkozó technikai információkat gyűjt.

Ezek az információk nem tartalmaznak személyes adatot, csupán összesített statisztikát adnak a látogatók földrajzi megoszlásáról és érdeklődéséről (keresett kulcsszavak, megtekintett oldalak), valamint a látogatói viselkedésről (visszatérő látogatók aránya, weboldalon töltött idő stb.).

Weboldalunk a következő analitikai eszközöket használja:

Google Analytics

A Google Analytics a weboldal látogatottságáról készít statisztikai jelentéseket. Segít a látogatottság elemzésében, ezáltal a weboldal fejlesztésében és optimalizálásában. Megmutatja, hogy a látogatók milyen keresőszavak segítségével találnak rá a weboldalra, milyen földrajzi területről érkeztek, mennyi időt töltöttek a weboldalon, mi iránt érdeklődtek leginkább. A Google Analytics a látogatók személyének azonosításához szükséges adatokat nem gyűjt. Bővebb információ: https://hu.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics ; https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Google Search Consol

A Google Search Consol a webmesterek segédeszköze. Megtudható általa, hogy a honlap hány oldalát tartja nyilván a Google kereső az index-állományában, hogyan szerepel a honlap a Google találati listáin, milyen programozási hibák fordulnak elő a weboldalon, mit kell tenni a keresőre optimalizáláshoz és a weboldal sikeres működéséhez. Személyes adatokat ez az eszköz sem gyűjt a látogatóktól.

Online marketing eszközök 

Google Ads remarketing követőkód: weboldalunk nem használ Google Ads hirdetéseket és remarketing követőkódot.

Google Ads konverziókövetés: weboldalunk nem használ Google konverziószámláló kódot. 

6.2 Személyes adatok gyűjtése és kezelése

Látogatói regisztráció: weboldalunk nem gyűjt a látogatók köréből olyan regisztrációt, amihez személyes adatokat kellene megadni (mint pl. ami hírlevélre való feliratkozás esetén szokásos).

Hozzászólás, komment: weboldalunkon nincs engedélyezve hozzászólás, kommentelés, így ehhez kapcsolódó személyes adatok (pl. személynév, e-mail cím) gyűjtése sem történik.

Kapcsolat űrlap: weboldalunk publikus felületén egyetlen kapcsolati űrlap található, a https://idosekotthona-nyugdijashaz.hu/kapcsolat/ oldalon.

A kapcsolat űrlap rendeltetése: Segítségével az érdeklődők felvehetik velünk a kapcsolatot, üzenetet vagy kérdést küldhetnek, illetve szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatot kérhetnek!
Adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel, válaszadás az üzenetekre, ajánlat küldése a potenciális megrendelőknek.
Az űrlap által gyűjtött személyes adatok: név, email-cím, telefonszám.
Adatgyűjtés jogalapja: a kapcsolatot kezdeményező látogató önként megadja a válaszadáshoz szükséges alapadatait (név, email-cím, telefonszám).
Adatok felhasználása: a megadott személyes adatokat kizárólag a beküldött üzenet megválaszolására, a beküldővel való kommunikáció céljára használjuk.
Adatok őrzésének időtartama: a megadott személyes adatokat csak addig őrizzük, amíg azt a kétoldalú kommunikáció indokolttá teszi.
Adatkezelő, adatfeldolgozó: A megadott személyes adatokat és az üzenet tartalmát a weboldal automatikusan az Adatkezelő email-címére továbbítja. Az adatok a webszerveren nem kerülnek mentésre, tárolásra. Az adatok tárolását és felhasználását az Adatkezelő végzi.

 1. Kivel osztjuk meg a felhasználók adatait?

A weboldal megtekintéséről gyűjtött anonim statisztikai adatokat, valamint a Kapcsolati űrlapot igénybe vevők által megadott elérhetőségi adatokat az Adatkezelő szigorúan bizalmasan kezeli, harmadik féllel nem osztja meg, kéretlen reklámok vagy hírlevelek küldésére, illetve más egyéb célra nem használja.

 1. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

A Kapcsolat űrlapon beérkező személyes adatokat az Adatkezelő csupán addig őrzi, amíg azt a kölcsönös kapcsolattartás megkívánja, de amennyiben az Érintett kéri, az adatait az Adatkezelő haladéktalanul törli.

 1. Hogyan védjük a kezelt személyes adatokat?

A Tárhelyszolgáltató gondoskodik a webszerver magas szintű, folyamatos védelméről. A legkorszerűbb technikai eszközöket és biztonsági szoftverrendszereket alkalmazza annak érdekében, hogy az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést lehetetlenné tegye.

Az Adatkezelőhöz a kapcsolati űrlap segítségével elektronikus úton érkező személyes adatok védelmét az Adatkezelő számítógépének biztonsági rendszere óvja az illetéktelenek elől.

A korszerű védelmi intézkedések ellenére esetleg mégis előforduló, az Érintettek személyi adataira nézve kockázattal járó illetéktelen hozzáférés, illetve a személyes adatok illetéktelen felhasználása (adatkezelési incidens) esetén Adatkezelő haladéktalanul tájékoztatja az Érintetteket, megteszi a GDPR és az Infotörvény által előírt kötelező hatósági bejelentést, és  haladéktalanul intézkedik a kármentésről és a megfelelő adatvédelmi állapot helyreállításáról.

Az Adatkezelő – amennyiben valamilyen rendkívüli okból személyes adatok továbbítása válik szükségessé –, az adatállomány titkosításával gondoskodik a továbbított adatok digitális védelméről.

 1. Végzünk-e automatizált adatkezelést, feldolgozást vagy profilalkotást?

Az általunk kezelt személyes adatokból semmilyen automatikus profilalkotást nem végzünk.

A weboldal megtekintési forgalmáról adatokat szolgáltató Google analitikai eszközök (Analytics, Search Consol) által gyűjtött – a látogatók személyének azonosítására alkalmatlan – statisztikai információkat a Google cég szerverei gyűjtik, tárolják és őrzik – a Google által az Interneten közzétett, szigorú biztonsági elveknek és rendszabályoknak megfelelően.
Lásd: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/hu//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 1. Továbbítjuk-e valahová a beküldött személyes adatokat?

A kapcsolati űrlap segítségével beérkező személyes adatokat semmilyen külső adatfeldolgozónak vagy harmadik személynek nem továbbítjuk.

 1. Milyen jogokkal rendelkezik az Érintett a személyes adataival kapcsolatban?

Érintett az Adatkezelőnek e tájékoztatóban megadott elérhetőségein bármikor

   • információt kérhet az Adatkezelőnél tárolt személyes adatainak tartalmáról, felhasználásáról és kezelési módjáról
   • kérheti adatainak helyesbítését, módosítását
   • kérheti adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását
   • tiltakozást jelenthet be
   • rendelkezhet korábban megadott hozzájárulásának visszavonásáról

Érintettnek joga van személyes adatait kikérni az Adatkezelőtől. A kiadott export-fájlnak vagy dokumentummásolatnak a személyével kapcsolatos valamennyi tárolt adatot tartalmaznia kell.

Az Érintett kérheti korábban megadott bármely személyes adatának módosítását vagy törlését.

A törlés nem vonatkozik olyan adatokra, amelyeket technikai, jogi vagy biztonsági okok miatt az Adatkezelőnek kötelező megőrizni.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérdése, észrevétele, panasza van, kérjük, jelezze azt levélben, email-ben vagy telefonon az adatkezelésért felelős szervezet vezetőjének az alábbi elérhetőségen:

Adatkezelésért felelős szervezeti egység:
Gondos Ápolás Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 2040 Budaörs, Kőfejtő u. 6.
Kapcsolattartó: Szirtes Istvánné
E-mail cím: gondosapolas(kukac)vipmail.hu
Telefonszám: +36 20 551 4751

Amennyiben Érintett úgy érzi, hogy weboldalunk megsértette személyes adatai védelméhez fűződő jogait, Adatkezelőtől kérheti a helyzet kivizsgálását és a kifogásolt gyakorlat megszüntetését. Adatkezelő köteles az Érintett észrevételeit kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatást adni, az Érintett jogos panasza esetén a panaszra okot adó gyakorlatot módosítani, a problémát megszüntetni.

Ha ez nem történik meg, Érintett vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett bejelentéssel, arra hivatkozva, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme keletkezett, vagy fennáll annak közvetlen veszélye.

A NAIH elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Honlap: http://www.naih.hu

Személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése, valamint tiltakozásának jogtalan elutasítása esetén az Érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik.

Ez a tájékoztató érvényes: 2018. július 25-től

Gondos Ápolás Közhasznú Nonprofit Kft.